Stichting Maerten Pieterzoon van der Meij

Lokale | Regionale Serviceprojecten

Stichting Maerten Pieterzoon van der Meij | kvk 37083623

RT 190 Alckmaer is niet specifiek een serviceclub, maar zet zich wel op bijzondere wijze in voor de regionale samenleving in Alkmaar en omgeving. Het lidmaatschap van de Tafelronde brengt met zich mee om hieraan op geheel eigen wijze en mogelijkheden een bijdrage te leveren. RT 190 Alckmaer heeft hiervoor haar eigen Stichting.

Stichting Maerten Pieterzoon van der Meij

Door de betrokkenheid van onze Tafelaars binnen onze eigen Stichting kunnen wij een geheel eigen keuze maken in de doelen die we wensen te ondersteunen.  Daarnaast ondersteunen wij het landelijke serviceproject van de Nederlandse Tafelronde.

——————————————————-
Wie was Maerten Pieterzoon van der Meij
Maerten Pietersz van der Meij (ook wel ‘van Amey’= Ameide), stadstimmerman, speelde een belangrijke rol in het verzet tijdens het beleg van Alkmaar. Hij smokkelde brieven van het stadsbestuur door de Spaanse linies naar buiten. Een stukje uit de novelle Alkmaars beleg ten jare 1573 van Bosboom-Toussaint:
stichting rt190
Allereerst moest er een bode gevonden worden, die de achelijke taak op zich nam zulk een brief over te brengen. Maar de waardige stads-timmerman, Maarten Pietersz van der Meij, die zich reeds vroeger een beslist patriot had getoond, nam volvaardig dien last op zich. De brief, waarin bekentenissen werden gedaan die den vijand niet onder de oogen moesten komen, werd zorgvuldig verborgen in een uitgehold en polsstok, met een houten knop gesloten, en oogenschijnlijk alleen bestemd om den drager dienst te doen bij het overspringen van slooten en greppels. Uit de stad komen en ’s vijands leger doortrekken, was eene onderneming waarbij men ’t leven of de vrijheid kon inschieten. Maar van der Meij had beide vooruit als ten offer gegeven voor ’t behoud zijner vaderstad, en ondernam het waagstuk, dat hem gelukte. En waar Alba’s zoon had verzekerd, dat er niets buiten de stad kon, dan pluimgedierte, bleek het nu dat hij gebluft, en zich misrekend had, vergetende dat de zuivere liefde tot het vaderland bekwaam maakt het onmogelijke te ondernemen, en daarin te slagen. Van der Meij was visch noch vogel, en toch kwam hij door.