Contact en Bestuur

Een traditie binnen de Tafel is dat een bestuur fris en vernieuwend moet kunnen zijn. Daarom is er binnen de Tafel RT190 Alckmaer jaarlijks een bestuurswissel. Tijdens de bestuurswissel draagt de ‘oude’ voorzitter de verantwoordelijkheid over aan de nieuwe voorzitter.

De nieuwe voorzitter spreekt zijn dank uit en maakt zijn visie, thema voor zijn bestuursjaar bekend bij alle aanwezige Tafelaars.
tevens worden de overige bestuursleden bekend gemaakt.

In het Tafeljaar 2016-2017 maken de volgende personen onderdeel uit van het ‘dagelijkse’ bestuur:

Voorzitter RT190 Alckmaer
Frank Wagener
mail: voorzitter@rt190.nl
——————————————
Penningmeester RT190 Alckmaer
Jerry Breg
mail: penningmeester@rt190.nl
——————————————
Secretaris RT190 Alckmaer
Martijn van ’t Veer
mail: secretaris@rt190.nl

Postadres:
Secretaris RT190 Alckmaer, weverij 14, 1825 HH, Alkmaar

E-mail correspondentie, ingekomen post:
Correspondentie verloopt via de secretaris van RT190 Alckmaer met gemakkelijkste te bereiken via mail, secretaris@rt190.nl