RT 190 Alckmaer HOME

Tafel 190 Alckmaer maakt onderdeel uit van de De Nederlandsche Tafelronde.logo rt 190

RT190 Alckmaer is een vereniging voor mannen tussen de 18 en 40 jaar. Mannen die onderlinge vriendschap, samenwerking en gezelligheid hoog in het vaandel hebben staan.

Mannen die zich willen blijven ontwikkelen en ontplooien. En ondertussen hun expertise en tomeloze energie in willen zetten voor het goede doel. Die kennis en ervaring willen delen en niet terugdeinzen voor een levendige discussie.

Dat maakt RT190 Alckmaer uniek en maakt het Tafelen tot iets speciaals.

Tafelaars zijn welkom vanaf 18 jaar en moeten, als ze voor 31 maart 40 jaar zijn geworden, de Tafel weer verlaten. Daardoor vernieuwt het ledenbestand zich voortdurend en is er geen ruimte voor verzadiging en vergrijzing. Daarnaast zorgen de lokale Tafels dat er bij voorkeur geen twee Tafelaars zijn met hetzelfde beroep en dat de leeftijdsopbouw van de Tafel gelijkmatig is. Elke Tafel heeft gemiddeld 16 tot 20 leden van zeer divers pluimage.

WAT DOEN WE

Tafelavonden
Onze Tafel RT190 komt tweemaal per maand bijeen.
Deze zogenoemde Tafelavonden kennen altijd een boeiende en persoonlijke inhoud dankzij de inbreng van leden of gastsprekers. Wat volgt is vaak een boeiende discussie, waarbij leden inzicht krijgen in elkaars meningen, kennis, werkveld en uitdagingen. Ieder heeft vanuit zijn eigen professie en denkwereld een unieke inbreng waar alle anderen van kunnen leren. Inspiratie staat voorop, vriendschappen worden verrijkt en verdiept.

Gezelligheid is een belangrijke waarde in Tafel 190, persoonlijke verhalen worden gedeeld en onder het genot van een ‘hapje en drankje’ beleven we mooie avonden.

Evenementen
Buiten de tweemaandelijkse bijeenkomsten organiseren wij diverse activiteiten met elkaar, met het gezin en zitten wij ons in voor lokale goede doelen.  Ook landelijk bezoeken we diverse activiteiten waarbij er altijd weer bijzondere ontmoetingen zijn met  andere Tafelaars uit binnen en buitenland.

Serviceprojecten
RT 190 Alckmaer is niet specifiek een serviceclub, maar zet zich wel op bijzondere wijze in voor de regionale samenleving in Alkmaar en omgeving. Het lidmaatschap van de Tafelronde brengt met zich mee om hieraan op geheel eigen wijze en mogelijkheden een bijdrage te leveren. Wij kennen onze eigen goede doelen en ondersteunen daarnaast het landelijke serviceproject van de Nederlandse Tafelronde. Dat is vaak een langlopend project dat per jaar door de leden wordt gekozen.

Internationaal
Een van de doelstellingen van de Nederlandsche Tafelronde is het bevorderen van vriendschap en wederzijds begrip, ook op internationaal niveau. Daarom kent de Tafelronde diverse internationale verbanden en activiteiten. Dit biedt leden de gelegenheid een bloeiend internationaal netwerk op te bouwen.

De Tafelronde maakt deel uit van Round Table International (RTI). RTI bestaat uit 50 landelijke associaties met in totaal zo’n 45 duizend leden. Tafelaars kunnen jaarlijks diverse internationale events bezoeken waarbij leden uit (delen van) de hele wereld samenkomen. Daarnaast zijn er internationale events waar de IRO en de President namens de Tafelronde naartoe gaan.

Heb je vragen voor de RT 190 Alckmaer dan kun je die altijd stellen per mail aan de secretaris: secretaris@rt190.nl